واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت جوان، تمامی تلاش خود را در جهت تامین کیفی محصولات تولیدی بکار میگیردو در همین راستا و با در نظر گرفتن نیازمندیهای کیفی مشتری ،این واحد از سه قسمت ذیل تشکیل شده است:

  • بخش کنترل اقلام ورودی : در این قسمت تمامی اجناس و کالاهای ورودی به کارخانه، تحت بازرسی پرسنل زبده کنترل کیفیت قرار می گیرد که در صورت عدم انطباق بااستانداردهای لازم ، به تأمین کننده عودت داده خواهند شد.
  • بخش بازرسی حین فرایند : در این بخش تمامی قطعات تولیدی کارخانه، تحت بازرسی و نظارت پرسنل کنترل کیفیت قرار می گیرد تا قطعاتتولیدی، مطابق استانداردکیفیت مورد انتظار باشد.
  • بخش بازرسی محصول نهایی:در این بخش تمامی محصولات تولید شده کارخانه مورد تست و بازرسی قرار میگیرند و پس از حصول اطمینان، دراختیار مصرف کننده قرار می گیرد.