مبلمان اداری جوان تولید کننده انواع صندلی اداری و مبل اداری ، در راستای تولید و ارائه محصولات با كيفيت و تضمين شده و خلق ارزشهاي برتر براي مشتريان و كليه ذينفعان، خط مشي خود را برای رسیدن به ارمان تعالی سازمان چنین اعلام می نماید.
  • ارتقا سطح رضايت و وفاداري مشتریان
  • ارتقا دانش مدیریتی و اجرایی سازمان
  • افزایش سطح مهارت و توانایی کارکنان
  • بهبود مستمر در کلیه فرایندها ( تامین، تولید، فروش و خدمات پس از فروش)
  • ارتقا سودآوري و ارزش آفريني براي کلیه ذینفعان ( تامین کنندگان، کارکنان، نمایندگی های فروش و...)

همانا نیل به این هدف متعالی جز با اعتقاد به عملکرد شفاف و صادقانه و پایبندی به رعایت اصول و الزامات سیستم مدیریت کیفیت میسر نخواهد بود.

شماره تماس:

02140558750-02140558771