مبلمان اداری جوان براي تامين رضايت مشتريان محصولات خودرا به شکل زير گارانتي نموده است :
  • شرکت جوان رفع اشکالات و نواقص صندلي شما را در صورت استفاده صحيح به مدت سه سال و جک آن را به مدت يک سال از تاريخ خريد تضمين مي نمايد.
  • شروع گارانتي از زمان صدور فاکتور محاسبه خواهد شد. بديهي است در صورت فقدان اسناد خريد، زمان توليد صندلي ملاک خواهد بود.

 

موارد زير شامل گارانتي نمي گردد:

  • روکش صندلي
  • هر گونه خرابي ناشي از وارد نمودن ضربات شديد و خرابي هاي ناشي از حمل و نقل
  • صدمات ناشي از تماس محصول با اشياء گرم، آتش و نور مستقيم خورشيد
  • استفاده مداوم از محصول در سطوح ناهموار